HOMO LUDENS j.d.o.o.

Aviation & Nautical services

The Homo Ludens Company was founded in 2014 and although a relatively young organisation, it brings together experienced experts from the fields of aviation, maritime science, sport, tourism, military skills and security. All our associates are true enthusiasts, in love with their profession, who have already reached the peak of their careers in big companies from the mentioned fields and have decided to set up their own businesses and improve their capabilities through lifelong learning programmes and implementation of new skills and ideas in their own surroundings.

Homo Ludens – it is the name describing the man all of us originate from, the man who, through play, explores, learns, and discovers new ideas…

Play is a very serious matter, with strictly determined rules and logic that are to be followed with great consistence and commitment by all the participants, but at the same time, it is a task completed without stress and with a great satisfaction of all the partners in the process. That is how our team of experts wants to complete demanding tasks this extraordinary project has placed in front of us.

Along with fulfilling business obligations, our mission is also to transfer the knowledge and skills to our young colleagues and to teach them how to achieve top business results in a relaxed working atmosphere and how to preserve the environment by applying the highest ecological standards in order to keep our Adriatic See the most beautiful sea in the world.

Zrakoplovstvo & nautičke usluge

Tvrtka Homo Ludens utemeljena je 2014. godine, te je relativno mlada organizacija, ali u svom timu okuplja iskusne stručnjake iz područja zrakoplovstva, nautike, sporta, turizma, vojnih vještina i sigurnosti. Svi naši suradnici Istinski su entuzijasti i zaljubljenici u svoju struku, koji su već ostvarili vrhunac karijere u velikim kompanijama iz ovih područja te su odlučili pokrenuti vlastiti posao unapređujući svoje sposobnosti kroz programe cjeloživotnog učenja te implementacijom novih vještina i ideja u vlastitom okruženju.

Homo Ludens – ime je koje opisuje čovjeka od kojega smo svi nastali, čovjeka koji istražuje, uči, radi i otkriva ideje kroz igru...

Igra je vrlo ozbiljna stvar, sa točno određenim pravilima i zakonitostima koje se moraju dosljedno i vrlo predano poštovati od strane svih sudionika igre, ali je to i zadaća koja se ispunjava bez stresa i sa velikim zadovoljstvom svih učesnika u tom procesu. To je način na koji naš tim stručnjaka želi ispunjavati zahtjevne zadaće koje je ovaj izuzetni projekt stavio pred nas.

Uz ispunjavanje poslovnih obveza naša je zadaća prenijeti znanje i vještine na svoje mlade kolege, učeći ih postizanju vrhunskih poslovnih rezultata kroz opuštenu radnu atmosferu i nadasve, čuvati okolinu primjenjući najviše ekološke standarde, kako bi naš Jadran ostao najljepše more na svijetu.

HOMO LUDENS j.d.o.o.
Aviation & Nautical services
Seat: Rudina 112, 21460 Stari Grad
Contact number: +395(0)91 250 80 07

Posljednje dodane fotografije

Developed by Lanterna-Media